Daniel Molyneux 

Ceramic

20" x 17" x 8"

2020

 

Slab built white stoneware

Chroma Teapot

$1,638.75Price